29 Haziran 2011 Çarşamba

Fonksiyonel ve sağlıklı ailenin özellikleri...

- Aile üyeleri birbirleriyle olmaktan zevk alırlar.


- Birbirlerini destekler ve cesaret verirler.

- Kendilerinin ve diğerlerinin sübjektif görüşlerine saygı duyarlar.

- Birbirleriyle açık iletişim içindedirler.

- Aile üyeleri iş yapmaktan kaçınmaz, sorumluluk alırlar.

- Anne baba için evlilik birinci derecede, ebeveynlik ikinci derecede doyum kaynağıdır.

- Aile üyeleri birbirine yakın olmakla beraber, kişisel farklılıklarına saygı duyarlar. Kişiler arasında kendiliğinden oluşan bir bağlılık vardır.

- Katı kurallar koymaktan çok yeni deneyimlere açıktırlar. Davranış kontrolünden çok her konuda fikir alışverişi vardır. Baskı, aşırı kontrol, üstünlük yoktur.

Hiç yorum yok: